Produkty


Specjalistyczny system finansowo-księgowy przeznaczony do wyceny funduszy inwestycyjnych. System pozwala na sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych dla KNF, raportów NBP, kontrolę limitów inwestycyjnych (ustawowych, statutowych, wewnętrznych) oraz na prowadzenie ewidencji transakcji zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID. Szerokie możliwości parametryzacji systemu pozwalają na dowolne dostosowanie silnika księgowego do potrzeb klienta. Architektura systemu pozwala na integrację z systemami zewnętrznymi poprzez mechanizmy importu oraz eksportu danych (dostępny jest szereg formatów importu danych, nieograniczone możliwości eksportowania danych/raportów, oraz autorskie rozwiązania raportowe).

Pobierz ulotkę produktu

Kompleksowy system przeznaczony do wspomagania obsługi firm Asset Management. System realizuje szereg funkcji biznesowych, począwszy od obsługi klienta (CRM, elektroniczne raporty dla klientów), poprzez wspomaganie zarządzania aktywami (Generatory Zleceń, interfejsy automatycznego składania zleceń), kontrolę ryzyka, ewidencję i księgowość oraz rozliczenia z kanałami dystrybucji.

Pobierz ulotkę produktu

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji klientów (uczestników funduszy, obligatariuszy, klientów firm inwestycyjnych, domów maklerskich itp.) na potrzeby spełnienia wymogów sprawozdawczo-kontrolnych względem GIIF (listy sankcyjne, listy PEP, macierz oceny ryzyka, automatyczne filtry transakcji, analiza zachowań klienta, itp.).

Pobierz ulotkę produktu

System przeznaczony do monitorowania i zarządzania ryzykiem w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Obliczanie ryzyka zgodne z aktualnymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw RP z dnia 8 maja 2013 - pozycje 536, 537 oraz 538).

Pobierz ulotkę produktu

Intrabit Software House Sp z o. o.

ul. Podkowińska 2A
01-472 Warszawa
tel. +48 22 251-8067
tel. +48 22 666-8225
fax. +48 22 638-0498
e-mail: kontakt@intrabit.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Intrabit Software House Sp. z o. o.